Undervalg +

Sikkerhet og trygghetsgaranti

Sikkerhet og trygghetsgaranti :

Som pasient hos oss er du sikret en trygg behandling.

Alle våre behandlere har helsefaglig bakgrunn, utdannelse og erfaring.

Alle behandlinger utføres av autorisert helsepersonell og er dokumenterte godkjente behandlinger.

Din opplevelse og integritet er viktig for oss.

VI er ISO- sertifisert  fra 2017.

Sertifisering innebærer at vi har strenge krav til vår drift, som sikrer trygghet for våre pasienter og ansatte.

Vi fikk sykehusstatus i 2017.

Dette betyr at Det kongelige Helse – og Omsorgsdepartementet har gitt oss sykehusgodkjenning for våre to fagområder plastikkirurgi og øre-nese-hals sykdommer/kirurgi.  Dette innbærer at vi tilfredsstiller strenge  krav til forsvarlig drift mht bemanning, høy grad av kompetanse,  klinikkens lokaliteter og utstyr.

  • Personlig behandlings– og oppfølgingsplan
  • Tilgjengelighet 24/7 for operasjonspasienter.
  • Kontaktinformasjon til lege/kirurg som kan kontaktes hvis behov etter operasjon/behandling.
  • Alle behandlinger blir utført av autorisert helsepersonell
  • Alt medisinsk utstyr er godkjent og service kontroller følges opp
  • Vi er forsikret i Norsk Pasientskadeforsikring (NPE)

Velkommen hjem til oss !